ไคโตซาน โอลิโกแซคคาไรด์ (Chitosan Oligosaccharide) ไคโตซานโอลิโกแซคคาไรด์ กรดอะมิโน

ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ไคโตซานโอลิโกแซคคาไรด์ที่สามารถละลายน้ำได้ (water solubled Chitosan Oligosaccharide)
 
รับจ้างผลิต “ไคโตซานโอลิโกแซคคาไรด์ที่สามารถละลายน้ำได้” ตามความต้องการของลูกค้า ความเข้มข้น 2-10% น้ำหนักโดยปริมาตร ตั้งแต่ 20 ลิตร – 1,000 ลิตร
นักวิจัยผู้เชียวชาญให้คำปรึกษาผู้ประกอบการที่ต้องการนำไคโตซานโอลิโกแซคคาไรด์ไปใช้ทางเกษตรกรรมและปศุสัตว์ถึงวิธีการใช้และประโยชน์ รวมทั้งข้อจำกัดต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

Chitosan Oligosaccharide Specification

Item

Test Method

Specification

Raw Material Source

none

Chitosan from Shrimp Shell

Appearance

none

Solution

Concentration %(w/v)

none

2-10%(w/v)

Particle size 10%(w/v)

DLS

400-600 nm

Degree of Deacetylation

1H-NMR

>90%

Viscosity

viscometer

<20 cps

Color

naked eye

brown

pH

pH meter

pH 3-4

Molecular Weigh

GPC

<2kDa

Chemical structure

FT-IR/1H-NMR

Chitosan citrate oligosaccharide

Shelf Life

1H-NMR

2 years

ก่อนใช้งาน หลังใช้งาน