แมลงศัตรูพืช คืออะไร พร้อมวิธีป้องกัน

แมลงศัตรูพืช คืออะไร? แมลงศัตรูพืชคือสัตว์ที่มีความเสี่ยงต่อการทำลายพืช เช่น ใบพืช ลำต้น ราก หรือผลผลิต เมื่อแมลงศัตรูพืชทำลายพืชอาจทำให้พืชเสียหายและส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตร แมลงศัตรูพืชสามารถเป็นพาหะในการถ่ายโรคจากพืชหนึ่งไปยังอีกพืชหนึ่งได้ และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อใช้สารเคมีในการควบคุม การควบคุมแมลงศัตรูพืชอาจใช้วิธีการต่างๆ เช่น การใช้สารเคมี การใช้วิธีกล...

ความแตกต่างของธาตุอาหารรอง กับธาตุอาหารเสริม

ธาตุอาหารรอง กับธาตุอาหารเสริม ธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมเป็นสองคอนเซปต์ที่แตกต่างกันในด้านการใช้งานและความสำคัญในพืชหรือสัตว์ต่าง ๆ นี่คือความแตกต่างระหว่างทั้งสอง ธาตุอาหารรอง (Micronutrients) ธาตุอาหารเสริม (Supplements) ธาตุอาหารรอง เหมาะกับพืชประเภทใดบ้าง ธาตุอาหารรองสำคัญสำหรับการเจริญเติบโตและพัฒนาของพืชทั้งหลาย แม้จะใช้ในปริมาณน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับธาตุหลัก แต่หากขาดแคลนอาจส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชได้ นี่คือบางพืชที่มักมีความต้องการธาตุอาหารรอง...

รากพืชดูดซึมสารอาหารด้วยวิธีการใด

รากพืชดูดซึมสารอาหารด้วยวิธีการใด รากพืชดูดซึมสารอาหารโดยใช้หลายวิธีต่าง ๆ ซึ่งมีการทำงานและสมบัติที่แตกต่างกันไปตามลักษณะของพืชและสิ่งแวดล้อมที่พืชอาศัยอยู่ด้วย วิธีการหลัก ๆ สำหรับการดูดซึมสารอาหารของพืช รวมไปถึงการใช้ไคโตซานอย่างเหมาะสมอีกด้วย การดูดน้ำและสารละลายผ่านทางราก รากของพืชมีโครงสร้างที่เรียบเนื่องและมีรูเล็ก ๆ ช่วยให้สามารถดูดน้ำและสารอาหารได้จากดินและสารละลายในน้ำที่มีอยู่ในดินได้โดยตรงผ่านเส้นท่อภายในรากของพืช กระบวนการออสโมซิส ในกระบวนการนี้ รากของพืชมีเซลล์ออสโมสซิสที่ช่วยในการดูดน้ำและสารอาหารได้...

สารเร่งเชิงชีวภาพ (Biological Accelerants) คืออะไร?

สารเร่งเชิงชีวภาพ (Biological Accelerants) “สารเร่งเชิงชีวภาพ” หรือ “Biological Accelerants” คือสารที่สามารถกระตุ้นหรือเร่งให้กระบวนการชีวภาพเกิดขึ้นได้เร็วขึ้นหรือมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งมักนิยมใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการชีวเคมีหรือชีววิทยาที่ต้องการความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ตัวอย่างของสารเร่งเชิงชีวภาพได้แก่ เอนไซม์ (enzymes) ที่ใช้เพื่อเร่งให้กระบวนการชีวเคมีเกิดขึ้นได้เร็วขึ้น หรือสารที่กระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์ ทำให้สามารถผลิตสารต่าง...

ปุ๋ยคีเลต (Chelate) คืออะไร?

ปุ๋ยคีเลต (Chelate) คืออะไร? มีประโยชน์ในด้านใด? ปุ๋ยคีเลต (Chelate) เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในบริบทของปุ๋ยและการให้ธาตุอาหารในการเกษตร ปุ๋ยคีเลต หมายถึงปุ๋ยที่ประกอบไปด้วยธาตุอาหารที่ถูกผูกเข้ากับสารอื่นที่เรียกว่า chelating agent (สารเชลเลต) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำธาตุอาหารเข้าสู่พืช คำว่า คีเลต...

เรามาทำความรู้จักกับสารป้องกันแรงดันออสโมติกในพืช

สารป้องกันแรงดันออสโมติกในพืช คืออะไร? หลายคนคงสงสัยว่ามีสารตัวนี้ด้วยเหรอ? หรือบางคนเพิ่งเคยได้ยินจากเพจ BioCOS เทคโนโลยีการเกษตร วันนี้เรามาทำความรู้จักกับสารป้องกันแรงดันออสโมติก (osmoprotectant) ว่าคืออะไร? มีประโยชน์อย่างไรต่อพืช? เราสามารถใช้สารป้องกันแรงดันออสโมติกในการทำการเกษตรอย่างไร? เรามีคำตอบให้ครับ ปัญหาที่พบเจอ ปัญหาการเกษตรส่วนหนึ่งมาจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปจากสภาวะโลกร้อน อุณหภูมิอากาศที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนับว่าเป็นสภาวะเครียดของพืชที่เป็นอันตรายที่สุด...

เมื่อพืชได้รับไคโตซานโอลิโกแซคคาร์ไรด์ (COS) จะเป็นอย่างไร?

การกระตุ้นพืช การกระตุ้นพืช (elicitation) โดยใช้ไคโตซานโอลิโกแซคคาร์ไรด์ COS เป็นวิธีการชักนำ (induce) ให้พืชมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีระและกระตุ้นให้ขีดความสามารถในการป้องกันภัยจากภายนอกดีขึ้นหรือมีการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม การกระตุ้นพืชด้วยสารอีลิซิเตอร์ (elicitors) กับไม้ผล พืชผักและพืชสมุนไพร ช่วยจุดชนวนให้พืชเหล่านั้นสังเคราะห์สารประกอบอินทรีย์บางชนิดขึ้นมา ผลการวิจัยเกี่ยวกับสารเมแทบอไลต์ (metabolite)...

ไคติน (Chitin) กับไคโตซาน (Chitosan) แตกต่างกันอย่างไร

ความแตกต่างระหว่างไคติน กับไคโตซาน ไคติน (Chitin) และ ไคโตซาน (Chitosan) เป็นสารที่ได้มาจากเซลลูโลส (cellulose) ในเซลล์ผิวของสัตว์ทะเล โดยเฉพาะคือ กระดุมหรือ เปลือกอย่างไร่ทะเล (crustacean) เช่น...

พืชงอกรากช้า เร่งรากพืชอย่างไร ให้เติบโตเร็วที่สุด

วิธีเร่งรากงอกพืช พืชงอกรากช้า การเร่งการเจริญเติบโตของรากพืชสามารถทำได้ผ่านหลายวิธี ต่อไปนี้คือบางวิธีที่สามารถช่วยเร่งการเจริญเติบโตของรากพืชได้ ขั้นตอนการใช้สารไคโตซาน เพื่อเร่งรากพืช สารไคโตซาน (Chitosan) เป็นสารสกัดจากสาหร่ายทะเลที่มีคุณสมบัติในการกระตุ้นการเจริญเติบโตและพัฒนาของพืช นอกจากนี้ยังมีสารอื่น ๆ เช่นกรดอะมิโน, โปรตีน, แร่ธาตุ ที่สามารถช่วยกระตุ้นกระบวนการการเจริญเติบโตของรากพืชได้ด้วย...

ไคโตซาน คืออะไร? นำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง

ไคโตซาน คืออะไร? ไคโตซาน คือ เป็นสารที่ได้มาจากการแยกสารเปลือกกุ้งหรือสัตว์ทะเลอื่น ๆ ซึ่งมีโครงสร้างที่คล้ายคลึงกับเซลลูโลส ซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่พบได้ในกระดูกและเปลือกสัตว์เรือน้ำทั่วไป การใช้งานที่น่าสนใจสำหรับ Chitosan คือในการใช้เป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น ใช้ในการทำบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้, ทำเป็นแผ่นแผ่นป้องกันและใช้ในการทำเภสัชกรรม...

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ กด "MORE INFO" เพื่ออ่านเพิ่มเติม หรือกด "ACCEPT" เพื่อยอมรับข้อตกลงในการเก็บข้อมูล