ไบโอคอส (BioCOS) หรือ ไคโตซานโอลิโกแซคคาไรด์ กรดอะมิโน

 • เป็นสารเร่งการเจริญเติบโตของพืช
 • เป็นตัวช่วยให้พืชดูดซึมอาหารได้ดี
 • ยับยั้งและสร้างความต้านทานโรคให้กับพืช
 • ทำให้เกิดโอกาสการสร้างความต้านทานของพืชต่อแมลงศัตรูพืช
 • ช่วยให้พืชทนต่อความเครียดจากสภาพแวดล้อม
 • ช่วยเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดิน
 • ช่วยในการยืดอายุ และรักษาคุณภาพผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว

จุดเด่น

 • ไคโตซานความเข้มข้นสูง
 • โมเลกุลขนาดเล็กกว่าขนาดปากใบพืช ช่วยให้พืชสามารถดูดซึมไปใช้ได้ทันที
 • สามารถใช้ร่วมกับเชื้อราที่มีประโยชน์ และสารชีวภาพอื่น ๆ ได้

ข้อจำกัด

 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับยาฆ่าแมลง ยาฆ่าเชื้อรา และฮอร์โมนพืชได้
 • ผลิตภัณฑ์ก่อนเจือจางน้ำมีความเป็นกรด pH = 3

ก่อนใช้งาน หลังใช้งาน