ไอบาลานซ์ (i-Balance)

  • ช่วยปรับระดับการสังเคราะห์แสงให้อยู่ในสภาวะปกติ
  • ช่วยปรับระดับการไหลเวียนน้ำเลี้ยง แรงดันออสโมติก ธาตุอาหาร สมดุลน้ำในเซลล์พืช
  • ช่วยสร้างสมดุลเนื้อเยื่อพืชให้สมบูรณ์
  • ช่วยให้พืชทนต่อความเครียดจากสภาพแวดล้อม
  • ช่วยปรับสมดุลพืช

ก่อนใช้งาน หลังใช้งาน