คอสแคป (COS CaB) แคลเซียมที่ละลายน้ำได้ โบรอนที่ละลายน้ำได้

  • เป็นโครงสร้างผนังเซลล์ของพืช ทำให้พืชมีความแข็งแรง
  • ช่วยในการสร้างโปรตีน ทำให้เนื้อแน่น ป้องกันแกนไส้นิ่ม รสชาติและสีดีขึ้น
  • ช่วยขยายขนาดของผล ป้องกันไม่ให้ผล เถา หรือผัก แตก
  • ลดปัญหาการหลุดร่วงของผลได้
  • ช่วยในการเคลื่อนย้ายน้ำตาลจากลำต้น ใบ มาสู่ผลและเมล็ด
  • ช่วยในการเก็บสะสมอาหาร ผลมีการพัฒนาเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์
  • ช่วยให้พืชแข็งแรง ทนทานต่อการเข้าทำลายของโรค และแมลง
  • ช่วยให้พืชทนทานต่อความเครียดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม

ก่อนใช้งาน หลังใช้งาน