คอสแม็ก (COS Mag) แมกนีเซียมที่ละลายน้ำได้ โบรอนที่ละลายน้ำได้

  • เป็นส่วนประกอบของคลอโรฟิลล์ที่พืชใช้ในการสังเคราะห์แสง
  • ช่วยให้ใบพืชมีสีเขียวเข้มมากขึ้น
  • ช่วยในการสร้างพลังงาน ดูดซึมสารอาหารต่าง ๆ ไปใช้ได้มากขึ้น
  • ช่วยในการเจริญเติบโตของพืช
  • ช่วยในการเคลื่อนย้ายธาตุฟอสฟอรัสในพืช
  • ช่วยให้พืชแข็งแรง ทนทานต่อการเข้าทำลายของโรค และแมลง
  • ช่วยให้พืชทนทานต่อความเครียดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม

ก่อนใช้งาน หลังใช้งาน