ปุ๋ยคีเลต (Chelate) คืออะไร?

ปุ๋ยคีเลต
เร่งราก ไคโตซาน

ปุ๋ยคีเลต (Chelate) คืออะไร? มีประโยชน์ในด้านใด?

ปุ๋ยคีเลต (Chelate) เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในบริบทของปุ๋ยและการให้ธาตุอาหารในการเกษตร ปุ๋ยคีเลต หมายถึงปุ๋ยที่ประกอบไปด้วยธาตุอาหารที่ถูกผูกเข้ากับสารอื่นที่เรียกว่า chelating agent (สารเชลเลต) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำธาตุอาหารเข้าสู่พืช

คำว่า คีเลต มาจากภาษากรีก “chele” ซึ่งหมายถึง “แขน” หรือ “มือที่กำปั้น” นั่นคือ สารเชลเลตสามารถคลุมครอบและปรับปรุงการดูดซึมของธาตุอาหารเข้าสู่รากของพืชได้เหมือนกับการถือตัวของมือคน

การทำให้ธาตุอาหารเป็นรูปของเชลเลตช่วยลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงของธาตุอาหารกับอนุภาคดินที่ทำให้ธาตุนั้นไม่สามารถดูดซึมได้ง่าย การใช้ปุ๋ยคีเลต สามารถช่วยให้พืชได้รับธาตุอาหารอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เร่งรากพืช

ประโยชน์ของปุ๋ยคีเลต นวัตกรรมห่อหุ้มปุ๋ยธาตุอาหารรองเสริมด้วยกรดอะมิโน

ปุ๋ยคีเลต มีหลายประโยชน์ที่ทำให้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจในการให้ธาตุอาหารให้กับพืช. นี่คือบางประโยชน์ที่สำคัญ

  1. เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึม การใช้สารเชลเลตช่วยลดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงของธาตุอาหารกับอนุภาคดินที่อาจทำให้ธาตุนั้นไม่สามารถดูดซึมได้ง่าย เชลเลตช่วยให้ธาตุอาหารสามารถละลายน้ำและดูดซึมได้ดีขึ้น
  2. ป้องกันการเกิดการแบ่งเป็นสารประกอบที่ไม่ต้องการ สารเชลเลตช่วยป้องกันการเกิดการเปลี่ยนสภาพเคมีของธาตุอาหาร ทำให้ไม่เกิดการตกตะกอนหรือสารประกอบที่ไม่ต้องการที่อาจทำให้ธาตุไม่สามารถใช้ได้
  3. การนำไปใช้ได้ที่แม่นยำ การผูกธาตุอาหารไว้กับสารเชลเลตช่วยให้สามารถควบคุมปริมาณของธาตุที่ให้ในการใส่ปุ๋ยได้ง่ายและแม่นยำ
  4. ลดการแก้ไขปัญหาของการขาดธาตุอาหาร การให้ธาตุอาหารในรูปแบบเชลเลตช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาของการขาดธาตุอาหารในพืช
  5. เพิ่มประสิทธิภาพในสภาพอุณหภูมิหรือ pH ที่ไม่เหมาะสม สารเชลเลตสามารถช่วยให้ธาตุอาหารทำงานได้ดีในสภาพที่ไม่เหมาะสม เช่น ในทางดินที่มี pH สูงหรือต่ำ

การใช้ปุ๋ยคีเลต นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับความต้องการพิเศษของพืชและเงื่อนไขของดินในพื้นที่ปลูก การปรับปรุงสภาพดินและการเลือกใช้ปุ๋ยคีเลต ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การเกษตรเป็นสิ่งสำคัญ

เมื่อพืชได้รับไคโตซานโอลิโกแซคคาร์ไรด์ (COS) จะเป็นอย่างไร?

ยกระดับการเกษตร ด้วยนวัตกรรมปุ๋ยคีเลต

การใช้นวัตกรรมปุ๋ยคีเลต สามารถเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับการเกษตรด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ธาตุอาหารแก่พืช นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับปุ๋ยคีเลต มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อการผลิตเพิ่มขึ้น การลดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการขาดธาตุอาหาร และการทำให้การเกษตรเป็นนวัตกรรมที่เลิศที่สุด

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ กด "MORE INFO" เพื่ออ่านเพิ่มเติม หรือกด "ACCEPT" เพื่อยอมรับข้อตกลงในการเก็บข้อมูล