การใช้นาโนเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร

  1. การใช้นาโนเทคโนโลยีในการป้องกันพืชผล แมลงศัตรูพืช เชื้อก่อโรคในพืช
  2. การใช้นาโนเทคโนโลยีเรื่องปุ๋ยหรือธาตุอาหารของพืช อาศัยข้อดีของอนุภาคนาโนที่เล็กช่วยในการดูดซึมได้ดี
  3. การใช้อนุภาคนาโนในการกักเก็บสารต่างๆ และควบคุมการปลดปล่อยสารเหล่านั้นอย่างช้าๆ ด้วยกลไก ความเป็นกรดด่าง อุณหภูมิ ความชื้น หรือแสง โดยสามารถออกแบบอนุภาคนาโนเหล่านั้นให้เหมาะสมกับการใช้งานทางการเกษตร อนุภาคนาโนยังสามารถช่วยเพิ่มการละลายของสารที่ใช้ในการเกษตร เช่น ฮอร์โมนพืช ที่ละลายน้ำยาก หรือการใช้เทคโนโลยีนาโนอิมัลชันเพิ่มการละลายของสารที่ไม่ละลายน้ำ เช่น กรดไขมันต่างๆ เป็นต้น

เอกสารอ้างอิง Nano-Biopesticides Today and Future Perspectives, 2019, Pages 17-45.

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ กด "MORE INFO" เพื่ออ่านเพิ่มเติม หรือกด "ACCEPT" เพื่อยอมรับข้อตกลงในการเก็บข้อมูล